Treatment of infertility with stem cells

General information about the project

“Preserving fertility in patients receiving anticancer therapies and women with premature ovarian failure using ovarian stem cell

Young women undergoing cancer treatment are at high risk of infertility. Cancer treatment is well known to have devastating effect on reproductive cells, leading to infertility (CTRI: Cancer Treatment Related Infertility). CTRI, like premature ovarian failure (POF), becomes a permanent impairment of reproductive function in cancer survivors.

According to official estimates, infertility affects over 20% of the population of women of reproductive age in Poland. Furthermore, at least 30 young women are diagnosed with cancer every day. For many women, the lack of chance for motherhood is associated with significant psychosocial distress.

Treatment of young women for CTRI or primary POF is currently based on attempts to obtain reproductive cells after prior hormonal stimulation. The obtained eggs are assessed for morphology and then fertilised to form embryos. If indicated, embryos can be genetically screened for potential hereditary disorders (PGD: Prenatal Genetic Diagnosis) and abnormal embryos are discarded. Properly developing embryos are transferred to the uterus or frozen for future use in the cryotransfer procedure. Most often, however, it is not possible to obtain oocytes in women treated for POF or CTRI; the only solution is to use cells from non-partner donation, i.e. oocytes from an anonymous donor.

Young women who are to undergo cancer treatment may also use Fertility Preservation (FP). FP involves freezing of eggs collected before cancer treatment. In many cases, however, it is the inability of cancer patients to undergo hormonal stimulation that is the limitation. The inability to use stimulation greatly limits the number of eggs that can be retrieved for fertility preservation. For this reason, harvesting the ovarian cortex is another option proposed so far to preserve female fertility despite cancer treatment. It is the ovarian cortex where the oocytes mature in the follicles.

A fragment of cortex is frozen for re-implantation in the same patient after overcoming cancer. However, this method is not commonly used. It requires large laboratory facilities, highly specialised medical personnel and is not very effective. Also, there is a risk of re-transferring cancer cells during tissue retransplantation.

Główne przyczyny słabych wyników metod zabezpieczenia płodności i leczenia u kobiet z CTRI i POF można podsumować w następujących punktach:

  1. niewystarczająca liczba oocytów pobranych w czasie punkcji jajnika lub obecnych w korze jajnika;
  2. ograniczenia wynikające z dostępnych metod przyżyciowej oceny oocytów przed zapłodnieniem in vitro;
  3. możliwe uszkodzenia i zmniejszenie witalności oocytów lub tkanki jajnikowej związane z procedurami zamrażania i rozmrażania;

Ideą leczenia CTRI i POF jest zabezpieczenie jak największej ilości prawidłowych komórek rozrodczych. Pozyskanie dużej liczby oocytów od każdej pacjentki podchodzącej do procedury zapładniania in vitro pozwoliłoby na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych oocytów, poza oceną morfologiczną, możliwe stałaby się przebadanie ich również pod względem genetycznym. Dzięki zastosowaniu hodowli oogonialnych komórek macierzystych, możliwym stałoby się rozwiązanie ograniczeń związanych z konwencjonalnymi metodami leczenia niepłodności.

 

Projekt badawczy przewiduje wykorzystanie komórek macierzystych jajnika (OSC) w celu namnożenia ich a następnie różnicowania w kierunku komórek jajowych. Technika ta umożliwia pozyskanie większej liczby komórek rozrodczych u pacjentek nie odpowiadających an stymulację.

Na podstawie ostatnich badań wykazano, że OSC można łatwo wyizolować z fragmentów kory jajnika, a następnie hodować in vitro i namnażać w kulturach komórkowych w celu wygenerowania genetycznie identycznych populacji komórek, aż do ich dojrzewania do oocytów. Rozwój technologii komórek macierzystych w FP niesie za sobą niezaprzeczalną zaletę uzyskania dużej liczby oocytów z każdego izolowanego fragmentu tkanki, dzięki czemu możliwe jest badanie integralności genetycznej i wybór najbardziej żywotnych oocytów do natychmiastowego wykorzystania do zapłodnienia in vitro i/lub zamrożenie ich do przyszłych zabiegów IVF. Badania aplikacyjne OSC w FP zostały niedawno opublikowane przez włoskich badaczy, którzy opisali zarówno metody izolacji in vitro i wzrostu OSC, jak i procedury otrzymywania oocytów potencjalnie odpowiednich do programów FP. Ich wyniki wskazują, że można uzyskać dojrzałe oocyty z OSC rezydujących w korze jajników kobiet. Jest to kolejny krok po badaniach innych badaczy, którzy wykorzystywali komórki macierzyste do regeneracji funkcji jajników w eksperymentalnych modelach zwierzęcych, których ostatecznym wynikiem było uzyskanie zdrowej ciąży.

Ze względu na wysoki poziom gotowości technologicznej osiągnięty przez grupę włoską, nasz projekt ma na celu potwierdzenie danych dotyczących możliwości wykorzystania fragmentów kory jajnika w FP u kobiet oraz zastosowanie tych metod eksperymentalnych w wybranych kohortach pacjentów z CRTI i POF w Polsce.

Stosowanie OSC w zabezpieczeniu płodności na przyszłość mogłaby być ważną innowacją leczenia niepłodności u kobiet, którą można podsumować w następujących punktach:

a) procedura wolna od ryzyka onkogennego – Tradycyjne metody wykorzystują stymulację hormonalną w celu pobudzenia dojrzewania pęcherzyków jajnikowych i pobrania komórki jajowej. W szczególności u pacjentów z guzami hormonozależnymi, takimi jak guzy ginekologiczne, w tym rak piersi, stymulacja hormonalna może zagrażać dalszą proliferacją guza. Pozyskanie OSC jest wolne od stymulacji hormonalnej i nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem onkogennym u pacjentów z nowotworem, a tym bardziej u pacjentów z POF. Co więcej, hodowlę komórek macierzystych można przeprowadzić w dowolnym momencie, bez czekania kilku tygodni na dojrzewanie pęcherzyków w jajniku wywołane bodźcem hormonalnym.

b) Ulepszone badania genetyczne przed zapłodnieniem in vitro – Ponieważ OSC hodowane in vitro rozwijają się w jednorodną populację, możliwe będzie genetyczne badanie komórek namnożonej populacji nie tylko pod kątem chorób dziedzicznych, ale także innych nieprawidłowości genetycznych (np. epigenetycznych) odpowiedzialnych za potencjalne dalsze patologie u płodu. To badanie przesiewowe jest możliwe dzięki dostępności powiększonych populacji oocytów pochodzących z tych samych OSC.

c) zamrażanie dojrzałych oocytów do przyszłego zapłodnienia in vitro – pacjenci z chorobą nowotworową mogą wykorzystać zamrożone oocyty do jednego lub więcej zabiegów zapłodnienia in vitro po ustąpieniu nowotworu.
przezwyciężenie ograniczeń etycznych związanych z konserwacją i odrzucaniem zarodków – przy obecnych procedurach zarodki uzyskane w procesie zapłodnienia pozaustrojowego mogą być oceniane genetycznie za pomocą PGD, jeśli wykazują zmiany genetyczne, które prowadzą do chorób są wykluczane z transferu, zdrowe zarodki bez obaw mogą być podane do endometrium. W Polsce nie niszczy się zarodków, lecz rozważając temat w kwestiach ogólnoświatowych, aspekt ten obejmuje względy etyczne związane z ewentualnym niszczeniem zarodków wykazujących nieprawidłowości genetyczne. Zastosowanie OSC przezwycięża te ograniczenia, ponieważ genetyczne badanie przesiewowe może być przeprowadzane na populacji oocytów pochodzącej z komórek macierzystych, przed zapłodnieniem in vitro

e) poprawa wskaźnika urodzeń przy zabiegach IVF – W związku z opisanymi zaletami można spodziewać się wyraźnej poprawy wskaźnika urodzeń metodami wykorzystującymi OSC nie tylko u chorych na nowotwory, ale także u kobiet z POF. Zastosowanie procedury uwzględniającej hodowlę komórek macierzystych może również przyczynić się do poprawy skuteczności leczenia niepłodności w populacji kobiet mieszkających na Śląsku. Industrialny charakter okręgu i zanieczyszczenia przemysłowe można bowiem wyróżnić jako jedną z przyczyn niepłodności.

Wykonalność projektu.

„Zachowanie płodności poprzez wykorzystanie komórek macierzystych jajnika u pacjentek otrzymujących terapie przeciwnowotworowe oraz u kobiet z przedwczesną niewydolnością jajników”

Projekt dotyczy medycyny regeneracyjnej z wykorzystaniem komórek macierzystych i ma na celu ocenę możliwości zachowania płodności u młodych kobiet z chorobą nowotworową, które są kandydatkami do terapii przeciwnowotworowych, oraz u kobiet z POF. Badanie obejmie około 40 pacjentek onkologicznych i 40 kobiet z POF, które oddadzą fragment kory jajnika w celu uzyskania OSC. Populacje oocytów uzyskane w hodowli komórek macierzystych mogą zostać następnie zbadane zaawansowanymi metodami oceny genetycznej.

Procedura zapłodnienia pozyskanych komórek jajowych będzie mogła być przeprowadzona na wyraźną prośbę pacjentów oraz w ramach obowiązujących w Polsce przepisów. Dalszym etapem badania będzie przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego pozyskanych z komórek macierzystych oocytów.
Mamy nadzieję, że udział kobiet ze zdiagnozowaną przedwczesną niewydolnością jajnika oraz kobiet przed leczeniem nowotworowym w naszym badaniu, umożliwi im swobodne spełnianie własnych potrzeb i realizację planów macierzyńskich.

Team:
prof. Simone Palini
prof. Anita Olejek
Jacek Magnucki, MD, PhD
Krzysztof Grettka, MD, PhD

Okres wykonania: 18 miesięcy

Miejsce wykonywania badań: Silesialab med. 

Ilość rekrutowanych pacjentek: 80
Pacjentki przed leczeniem onkologicznym – chemio, radioterapia z ryzykiem całkowitego  wygaśnięcia czynności jajników,

Pacjentki do 43 roku życia z przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników o podłożu jatrogennym – potwierdzone badaniami hormonalnym poziomów AMH, FSH, LH ESTRADIOL z surowicy. 

Make an appointment to consult a specialist

leave your email or phone number we will call you back

Strona fertilita.pl wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.