Leczenie niepłodności komórkami macierzystymi

Ogólne informacje o projekcie

„Zachowanie płodności poprzez komórki macierzyste jajnika u pacjentek otrzymujących terapie przeciwnowotworowe oraz u kobiet z przedwczesną niewydolnością jajników

Młode kobiety  leczone onkologiczne są narażone na wysokie ryzyko niepłodności. Powszechnie znany jest niszczycielski wpływ leczenia przeciwnowotworowego na komórki rozrodcze prowadzący do niepłodności (CTRI: Cancer Treatment Related Infertility). CTRI podobnie jak przedwczesna niewydolność jajników (POF: Premature Ovarian Failure), staje się trwałym upośledzeniem życia reprodukcyjnego kobiety, zwłaszcza po przezwyciężeniu choroby nowotworowej. Według oficjalnych szacunków w Polsce niepłodność dotyka ponad 20% populacji kobiet w wieku rozrodczym. Dodatkowo, codziennie nowotwór rozpoznawany jest u co najmniej 30 młodych kobiet. U wielu kobiet, brak szansy na macierzyństwa powoduje dramatyczny dyskomfort psychospołeczny.

Leczenie niepłodności młodych kobiet z CTRI lub pierwotnym POF opiera się obecnie na próbach pozyskania komórek rozrodczych po wcześniejszej stymulacji hormonalnej. Jeżeli uda się pozyskać komórki jajowe, ocenia się je pod względem morfologicznym, a następnie poddawane są one zapłodnieniu w celu utworzenia zarodków. Gdy są takie wskazania, zarodki mogą być oceniane genetycznie pod kątem możliwych chorób dziedzicznych (PGD: prenatalna diagnostyka genetyczna), a nieprawidłowe zarodki są odrzucane. Prawidłowo rozwijające się zarodki podawane są do macicy lub zamrożone w celu podania w przyszłości w procedurze kriotransferu. Najczęściej jednak u kobiet leczonych z powodu POF lub CTRI nie ma możliwości pozyskania komórek jajowych, w takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie komórek z dawstwa niepartnerskiego, czyli komórek jajowych od anonimowej dawczyni.

U młodych kobiet przed przystąpieniem do leczenia nowotworowego możliwe jest także zabezpieczenie płodności na przyszłość (Fertility Preservation – FP). FP obejmuje mrożenie pobranych przed leczeniem onkologicznym komórek jajowych. W wielu przypadkach ograniczeniem jest jednak brak możliwości poddania stymulacji hormonalnej pacjentek nowotworowych. Niemożność zastosowania stymulacji znacznie ogranicza ilość komórek jajowych, które można pobrać w ramach zachowania płodności na przyszłość. Z tego powodu inną proponowaną dotychczas możliwością zabezpieczenia płodności kobiet przed leczeniem nowotworowym jest pobranie kory jajnika. To właśnie kora jajnika jest miejscem, gdzie dojrzewają oocyty w pęcherzykach. 

Fragment kory zamraża się w celu ponownego wszczepienia go u tej samej pacjentki po przezwyciężeniu nowotworu. Metoda ta nie jest jednak powszechnie stosowana, wymaga dużego zaplecza laboratoryjnego, wysoko wyspecjalizowanego personelu medycznego i  jest jednak mało skuteczna, co więcej istnieje ryzyko ponownego przeniesienia komórek nowotworowych w czasie retranasplantacji tkanki .

Główne przyczyny słabych wyników metod zabezpieczenia płodności i leczenia u kobiet z CTRI i POF można podsumować w następujących punktach:

  1.  niewystarczająca liczba oocytów pobranych w czasie punkcji jajnika lub obecnych w korze jajnika;
  2. ograniczenia wynikające z dostępnych metod przyżyciowej oceny oocytów przed zapłodnieniem in vitro;
  3. możliwe uszkodzenia i zmniejszenie witalności oocytów lub tkanki jajnikowej związane z procedurami zamrażania i rozmrażania;
  4. PGD ograniczona do kilku paneli genów, dla których wiele anomalii genetycznych nie jest wyróżnionych.

 

Ideą leczenia CTRI i POF jest zabezpieczenie jak największej ilości prawidłowych komórek rozrodczych. Pozyskanie dużej liczby oocytów od każdej pacjentki podchodzącej do procedury zapładniania in vitro pozwoliłoby na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych oocytów, poza oceną morfologiczną, możliwe stałaby się przebadanie ich również pod względem genetycznym. Dzięki zastosowaniu hodowli oogonialnych komórek macierzystych, nasz projekt umożliwia rozwiązanie ograniczeń i zagrożeń związanych z konwencjonalnymi technikami medycyny rozrodu. Projekt badawczy przewiduje wykorzystanie komórek macierzystych jajnika (OSC) w celu namnożenia ich a następnie różnicowania w kierunku komórek jajowych. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie pozyskać dużą liczbę prawidłowych komórek rozrodczych.

Na podstawie ostatnich badań wykazano, że OSC można łatwo wyizolować z fragmentów kory jajnika, a następnie hodować in vitro i namnażać w kulturach komórkowych w celu wygenerowania genetycznie identycznych populacji komórek, aż do ich dojrzewania do oocytów. Rozwój technologii komórek macierzystych w FP niesie za sobą niezaprzeczalną zaletę uzyskania dużej liczby oocytów z każdego izolowanego fragmentu tkanki, dzięki czemu możliwe jest badanie integralności genetycznej i wybór najbardziej żywotnych oocytów do natychmiastowego wykorzystania do zapłodnienia in vitro i/lub zamrożenie ich do przyszłych zabiegów IVF. Badania aplikacyjne OSC w FP zostały niedawno opublikowane przez włoskich badaczy, którzy opisali zarówno metody izolacji in vitro i wzrostu OSC, jak i procedury generowania i namnażania potomstwa oocytów potencjalnie odpowiednich do programów FP. Ich dane pokazują, w jaki sposób można uzyskać dojrzałe oocyty z OSC rezydujących w korze jajników u kobiet, co wskazuje na znaczny postęp w oryginalnych badaniach innych badaczy, którzy wykorzystywali komórki macierzyste do regeneracji funkcji jajników w eksperymentalnych modelach zwierząt wykastrowanych, których ostatecznym wynikiem było uzyskanie zdrowej ciąży. 

Ze względu na wysoki poziom gotowości technologicznej osiągnięty przez grupę włoską, nasz projekt ma na celu potwierdzenie danych dotyczących możliwości wykorzystania fragmentów kory jajnika w FP u kobiet oraz zastosowanie tych metod eksperymentalnych w wybranych kohortach pacjentów z CRTI i POF w Polsce.

Stosowanie OSC w zabezpieczeniu płodności na przyszłość jest ważną innowacją w leczeniu niepłodności u kobiet, którą można podsumować w następujących punktach:
a) procedura wolna od ryzyka onkogennego – Tradycyjne metody wykorzystują stymulację hormonalną u kobiet w celu pobudzenia dojrzewania pęcherzyków jajnikowych i odzyskania komórki jajowej. W szczególności u pacjentów z guzami hormonozależnymi, takimi jak guzy ginekologiczne, w tym rak piersi, stymulacja hormonalna sprzyja dalszej proliferacji guza. Pozyskanie OSC jest wolne od stymulacji hormonalnej i nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem onkogennym u pacjentów z nowotworem, a tym bardziej u pacjentów z POF. Co więcej, hodowlę komórek macierzystych można przeprowadzić w dowolnym momencie, bez czekania kilku tygodni  na dojrzewanie jajników wywołane bodźcem hormonalnym. Ta zaleta jest niezbędna u młodych pacjentów, którzy potrzebują pilnej chemioterapii z powodu nowotworu.
b) Ulepszone badania genetyczne przed zapłodnieniem in vitro – Ponieważ OSC hodowane in vitro rozwijają się w jednorodną populację, możliwe jest genetyczne badanie komórek namnożonej populacji nie tylko pod kątem chorób dziedzicznych, ale także innych nieprawidłowości genetycznych odpowiedzialnych za potencjalne dalsze patologie u płodu. To badanie przesiewowe jest możliwe dzięki dostępności powiększonych populacji oocytów pochodzących z tych samych OSC, ponieważ w tej samej populacji oocyty są genetycznie identyczne.

c) zamrażanie dojrzałych oocytów do przyszłego zapłodnienia in vitro  pacjenci z  choroba nowotworową mogą wykorzystać zamrożoną populację genetycznie nienaruszonych oocytów do jednego lub więcej zabiegów zapłodnienia in vitro po ustąpieniu  nowotworu.

d) przezwyciężenie ograniczeń etycznych związanych z konserwacją i odrzucaniem zarodków – przy obecnych procedurach zarodki uzyskane w procesie zapłodnienia pozaustrojowego mogą być oceniane genetycznie za pomocą PGD, a następnie odrzucane, jeśli wykazują zmiany genetyczne, które prowadzą do chorób, lub zamrażane w celu późniejszego podania do  endometrium, co czasami jest nie praktykowane już na polecenie kobiety. Aspekty te obejmują względy etyczne związane z usuwaniem embrionów jako potencjalnych istot żywych. Zastosowanie OSC w FP przezwycięża te ograniczenia, ponieważ genetyczne badanie przesiewowe jest przeprowadzane na  populacji oocytów pochodzącej z komórek macierzystych, przed  zapłodnieniem in vitro, więc odrzucenie oocytów niosących nieprawidłowości genetyczne nie poświęca potencjalnych żywych istot.

e) poprawa wskaźnika urodzeń przy zabiegach IVF – W związku z opisanymi zaletami można spodziewać się wyraźnej poprawy wskaźnika urodzeń metodami wykorzystującymi OSC nie tylko u chorych na nowotwory, ale także u kobiet z POF. Zastosowanie procedury uwzględniającej hodowlę komórek macierzystych może również przyczynić się do poprawy skuteczności leczenia niepłodności w populacji kobiet mieszkających na  Śląsku. Industrialny charakter okręgu i zanieczyszczenia przemysłowe można bowiem wyróżnić jako jedną z przyczyn niepłodności.

Wykonalność projektu.

„Zachowanie płodności poprzez komórki macierzyste jajnika u pacjentek otrzymujących terapie przeciwnowotworowe oraz u kobiet z przedwczesną niewydolnością jajników

Projekt dotyczy medycyny regeneracyjnej z wykorzystaniem komórek macierzystych i ma na celu ocenę możliwości zachowania płodności u młodych kobiet z chorobą nowotworową, które są kandydatkami do terapii przeciwnowotworowych, oraz u  kobiet z POF. Badanie obejmie około 40 pacjentek onkologicznych i 40 kobiet z POF, które oddadzą fragment kory jajnika w celu odzyskania OSC. Populacje oocytów uzyskane w hodowli komórek macierzystych zostaną następnie zbadane zaawansowanymi metodami oceny genetycznej. 

Procedura zapłodnienia pozyskanych komórek jajowych będzie mogła być a rozpocząć i przeprowadzić Na wyraźną prośbę pacjentów oraz w ramach obowiązujących w Polsce przepisów dalszym etapem badania będzie przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego pozyskanych z komórek macierzystych oocytów. 

Udział kobiet ze zdiagnozowaną przedwczesną niewydolnością jajnika oraz kobiet przed leczeniem nowotworowym w naszym badaniu, umożliwi im swobodne spełnianie własnych potrzeb i realizację planów macierzyńskich.

Kierownik projektu: 
prof. Franco Silvestris

Zespół wykonujący:
prof. Simone Palini
dr Erica Silvestris
prof.  Anita Olejek
dr n. med Jacek Magnucki
dr n. med Krzysztof Grettka

Konsultant naukowy projektu: prof. Anita Olejek

Okres wykonania:
 18 miesięcy

Miejsce wykonywania badań: Silesialab med. 

Ilość rekrutowanych pacjentek: 80
Pacjentki przed leczeniem onkologicznym – chemio, radioterapia z ryzykiem całkowitego  wygaśnięcia czynności jajników,

Pacjentki do 43 roku życia z przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników o podłożu jatrogennym – potwierdzone badaniami hormonalnym poziomów AMH, FSH, LH ESTRADIOL z surowicy. 

Umów konsultacje ze specjalistą

zostaw mail lub numer telefonu my oddzwonimy

Strona fertilita.pl wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.