Opis procesu badawczego

Zagadnienie Technologiczne

Nasz projekt zakłada przywrócenie lub zabezpieczenie płodności u młodych kobiet narażonych na niepłodność związaną z leczeniem przeciwnowotworowym ( CTRI – Cancer Treatment Related Infertility), jak i dotkniętych przedwczesnym wygasaniem czynności jajników POF (Premature Ovarian Failure). Pragniemy zastosować, nowatorską procedurę polegającą na pozyskaniu prawidłowych komórek jajowych z komórek macierzystych tkanki jajnika (OSC – Oogonial stem cells).

Dzięki zastosowaniu tej przełomowej metody jesteśmy nie tylko w stanie dać szanse na macierzyństwo pacjentkom, u których tradycyjne metody leczenia zawodzą, ale również możemy rozwiązać trzy główne problemy wiążące się z konwencjonalnymi technikami IVF:

1) uniknięcie ryzyka onkogennego związanego z hiperstymulacją estrogenową w celu indukcji wzrostu pęcherzyków jajnikowych; 
2) poprawę wskaźnika urodzeń u młodych kobiet dotkniętych POF; 
3) przezwyciężenie wątpliwości etycznych związanych z marnowaniem genetycznie uszkodzonych zarodków.

Technologia OSC została niedawno opracowana przez włoską grupę badaczy klinicznych, którym udało się wyizolować i oczyścić oogonailne komórki macierzyste, a następnie namnożyć je w warunkach in vitro i uzyskać ich różnicowanie do komórek jajowych, które mogą być wykorzystane do zapłodnienia pozaustrojowego . Ich dane zawierają wstępne dowody na to, że możliwe jest uzyskanie  dojrzałych jajeczek z OSC pobranych z kory jajnika kobiet. Odkrycie to oznacza znaczny postęp w stosunku do wcześniejszych badań innych autorów, donoszących o neoogenezie uzyskanej z wykorzystaniem OSC w modelach doświadczalnych u wysterylizowanych zwierząt, z końcowym rezultatem w postaci zdrowych ciąż.
Nasz zespół naukowców uzyskał pozwolenie Komisji Bioetycznej na prowadzenie badań w tym zakresie.

Opis Procesu Badawczego:

Badania polegają na uzyskaniu zdrowych komórek jajowych u pacjentek z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników lub u pacjentek przed leczeniu przeciwnowotworowym, u których w wyniku leczenia może nastąpić uszkodzenie jajników. W obydwóch przypadkach pacjentki nie są zdolne do wytworzenia własnych komórek jajowych za pomocą standardowych procedur indukcji hiperowulacji, stosowanych przy procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Z tego względu jedyną obecnie dostępną metodą leczenia było wykorzystanie komórek rozrodczych pochodzących z dawstwa komórek jajowych od innych kobiet. Naszym zadaniem jest uzyskanie w tej grupie pacjentek autologicznych komórek  jajowych, tak aby niepartnerskie dawstwo nie było konieczne. Wynikiem realizacji prac B+R ma być uzyskanie u pacjentek zdrowej ciąży.

Decydującym etapem o sukcesie badań jest uzyskanie komórek jajowych z komórek macierzystych tkanki jajnika. . W tym celu za pomocą zabiegu endoskopii (laparoskopii) pobierany jest niewielki wycinek z kory jajnika – ok 2-5 mm. Wycinek tkanki posłuży do wyizolowania komórek macierzystych jajnika, z których następnie różnicowane będą w hodowli in vitro komórki jajowe. Poszczególne czynności na tym etapie obejmują przetwarzanie/izolowanie w warunkach laboratoryjnych OSC. Wyizolowane z tkanki kory jajnika komórki macierzyste poddawane będą sortowaniu i selekcji, tak aby otrzymać jedynie populację komórek DDX4+,a następnie będą oczyszczane. Wybrana populacja komórek OSC będzie poddawana hodowli in vitro w celu namnożenia i różnicowania do komórki jajowej. Dojrzałość komórek sprawdzana będzie przez analizę ekspresji genów dojrzewania (GDF9, SYCP3, NOBOX, ZP1-3, POU5F1). Po uzyskaniu dojrzałych komórek jajowych wykonywane będą badania genetyczne podobne do tych, jakie wykonywane są podczas standardowej diagnostyki przedimplantacyjnej (PGT). Badania te mają na celu wykrycie aneuploidii, defektów jednogenowych i re-aranżacji strukturalnych chromosomów. Badania będą wykonywane przy zastosowaniu nowoczesnej technologii NGS i standardowego PCR. Badania będą wykonywane przez wykwalifikowany personel nadzorowany przez konsultanta naukowego – dr S. Palini z zespołu naukowców we Włoszech. Dodatkowym, bardzo istotnym efektem prowadzonych badań będzie wykrycie ekspresji innych genów odpowiadających za dojrzewanie komórek jajowych – co w przyszłości może ułatwić uzyskiwanie komórek jajowych autologicznych w grupie pacjentek z niewydolnością jajników

Dalsze postępowanie polegać będzie na  wykonywaniu zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI (docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika). Do procedury zapłodnienia będą wykorzystywane tylko do zdrowe komórki jajowe uzyskane z komórek macierzystych. Po przeprowadzeniu procedury zapłodnienia, komórki będą umieszczone w specjalnych inkubatorach, aby zapewnić optymalne warunki do rozwoju zarodka. Prawidłowo rozwijające się zarodki będą transferowane do jamy macicy pacjentki.

Nadrzędnym celem badania jest uzyskanie zdrowej ciąży.
Zakończeniem badania będzie ocena skuteczności metody w celu potwierdzenia założeń projektowych. Podsumowaniem będzie rekomendacja do zastosowania tej metody leczenia niepłodności na szerszą skalę niż tylko podczas prac B+R.

Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie pozytywnie zaopiniowało wniosek Spółki Oncouniverse Sp z o.o. o dofinansowanie na poziomie 2 662 180 PLN w projekcie wartym 3 633 300 PLN dotyczącym badań przesiewowych i walidacji metody płynnej biopsji w populacji śląskiej dotyczącej przywracania płodności u kobiet z przedwczesnym wygasaniem jajników lub po leczeniu onkologicznym.

PROJEKT PŁODNOŚCIOWY

TYTUŁ:
Regeneracja płodności kobiety za pomocą jajnikowych komórek macierzystych (OSC): opracowanie programów integracyjnych regenerujących wyczerpane jajniki po leczeniu nowotworów oraz u kobiet z przedwczesną niewydolnością jajników (POF).

OKRES REALIZACJI:

01/01/2022 – 30/06/2023

Kierownik projektu: 
prof. Franco Silvestris

Zespół wykonujący:
prof. Simone Palini
dr Erica Silvestris
prof.  Anita Olejek
dr n. med Jacek Magnucki
dr n. med Krzysztof Grettka

Umów konsultacje ze specjalistą

zostaw mail lub numer telefonu my oddzwonimy

Strona fertilita.pl wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.