Nasza kadra

Kadra lekarska

dr n. med. Krzysztof Grettka

Członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii ESHRE-European Society of Human Reproduction and Embriology,
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
Autor i współautor około 50 prac naukowych.

Treść akordeonu

Szkolenia i certyfikaty:

IVF/ICSI lab Haga Holandia Dr Jansen,
Kings College Hospital Harris Birthday Reaserch Centre Londyn UK Prof Nicolaides,
IVF Unit Kings College Hospital,
Vanderbilt University Fetal Diagnosis and Treatment Dept/Nashville Te USA Prof Bruner,
Instytut Endokrynologii I Rozrodu Człowieka IVF Unit Bregenz Austria Prof. Zech,
IVF Centre Utrecht Holandia Prof B.Fauser, IVF unit/ GYN/OB dept, Istanbul doc Cem Demirel,
IVF Unit Uniwersytet w Ulm Niemcy Vladamir Isachenko,
Certyfikat Ośrodka Studiów nad Płodnością Cząowieka

Krzysztof Grettka - ZnanyLekarz.pl
Jacek Magnucki - ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Jacek Magnucki

Lekarz z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym.
Specjalista z ginekologii i położnictwa. Specjalizuje się w operacjach endoskopowych (laparoskopie, histeroskopie), ultrasonografii położniczej i ginekologicznej, kardiotokografii komputerowej a centrum zainteresowania to pacjentki z poronieniami nawracającymi i nawykowymi, porodami wcześniaczymi i niewyjaśnioną niepłodnością, ciążą patologiczną oraz wszystkie pacjentki ze współistniejącymi chorobami na tle immunologicznym.

Treść akordeonu

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1991 roku do teraz ściśle związany z Kliniką Ginekologii i Położnictwa Centralnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ligocie im. Prof. Kornela Gibińskiego.

Autor doktoratu: Stężenie homocysteiny w surowicy krwi oraz dopplerowskie wskaźniki przepływu krwi w tętnicach macicznych u kobiet z nawracającymi poronieniami o niewyjaśnionej etiologii obroniony w 2006 z wyróżnieniem.

Swoją karierę zawodową rozpoczął na Oddziale Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Siemianowicach Śląskich. Doświadczenie w zakresie ginekologii i patologii ciąży zdobywał pracując w Ośrodku III Stopnia Opieki Perinatalnej w Katowicach.
Współuczestniczył w powstaniu pierwszego polskiego łóżka porodowego wraz z Famedem – Żywiec. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Jest specjalistą w zakresie laserowej ginekologii estetycznej oraz specjalistą technik rewitalizacyjnych okolic intymnych; RF; HIFU.

dr n. med. Anna Cygal

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Ślaskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
W 2011 roku obroniłam pracę doktorską pt.”Stężenie hormonu antymullerowskiego w surowicy krwi u kobiet z zespołem policystycznych jajników i w zespole przedwczesnego wygasania czynności jajników”.
W 2013 roku uzyskałam tytuł Specjalisty Położnictwa i Ginekologii.
W 2018 uzyskałam tytuł Androloga Klinicznego PTA
W 2020 zakończyłam szkolenie specjalizacyjne z endokrynologii.

Treść akordeonu

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:
Wiedzę i umiejętności w zakresie położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej zdobywałam w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej oraz w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Katowicach, gdzie nadal pracuję.

Praca w poradni położniczo-ginekologicznej pozwoliła mi na zdobycie cennego doświadczenia w zakresie opieki nad kobietami, zarówno w szczególnym okresie ich życia, jakim jest ciąża, jak i nad kobietami wymagającymi pomocy z powodu chorób ginekologicznych oraz niepłodności.
Pracując w Klinice Endokrynologii zainteresowałam się problemem niepłodności par i zdobyłam doświadczenie w diagnostyce i leczeniu niepłodności małżeńskiej.

Zainteresowania i hobby:
Zainteresowania pozamedyczne – podróże, nurkowanie, dobra książka, kynologia.

Anna Cygal - ZnanyLekarz.pl
Grzegorz Franik - ZnanyLekarz.pl

prof. ŚUM dr hab. n. med. Grzegorz Franik

Profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca ordynatora Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej w UCK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lekarz od 1996, doktorat w 2010 r. , habilitacja w 2020 r., uzyskanie tytułu Profesor SUM w 2022 roku.

Ukończony kurs specjalizacyjny w zakresie: Endokrynologia,

Ponadto ukończone kursy:
Kurs Laparoskopii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kurs Histeroskopii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Leczone choroby: choroby ginekologiczne, zaburzenia miesiączkowania, endometria

lek. Przemysław Klar

Jestem lekarzem specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii.
Zajmuję się kompleksową opieką nad pacjentkami z problemami z całego zakresu położnictwa i ginekologii.

Szczególne jednak miejsce w zakresie moich zainteresowań zajmuje ginekologia operacyjna, prowadzenie ciąży oraz problem niepłodności – zajmuję się pełną diagnostyką i leczeniem par z tym problemem. Zakres moich działań obejmuje wszystkie dostępne metody diagnostyki i leczenia – również procedury z zakresu zapłodnienia IN VITRO (w Klinice Fertilita w Katowicach).

Treść akordeonu

Na co dzień pracuję w oddziale Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu w Knurowie gdzie również pełnię dyżury w oddziale oraz na bloku porodowym.
Wykonuję liczne zabiegi operacyjne w zakresie ginekologii, w tym znaczna część zabiegów techniką laparoskopową (małoinwazyjną).

W swojej codziennej pracy poza profesjonalizmem i starannością w postępowaniu zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną szczególną uwagę zwracam na jak najlepszy kontakt z pacjentką, swobodną atmosferę wizyty oraz pełne wyjaśnienie problemu i zrozumienie go przez pacjentkę.

Regularnie uczestniczę w licznych kursach i konferencjach ciągle rozszerzając i aktualizując swoją wiedzę i umiejętności, tak aby swoim pacjentkom oferować diagnostykę i leczenie na jak najwyższym poziomie.

Przemysław Klar - ZnanyLekarz.pl

Kadra projektu OSC IVF

prof. Franco Silvestris

Kierownik projektu

Ukończył studia magisterskie w 1974 r. na Uniwersytecie w Bari, we Włoszech, gdzie uzyskał również specjalizacje z „Hematologii Klinicznej” i „Onkologii Medycznej” odpowiednio w 1977 r. i 1980 r.
W 1982 r. ukończył trwające 6 lat studia w USA na Uniwersytecie Nowego Meksyku w Albuquerque, a następnie na Uniwersytecie Florydy w Gainesville, gdzie otrzymał nagrodę za badania naukowe od „Lupus Foundation of America”.

Treść akordeonu

Po powrocie do Włoch, w 1999 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego interny i onkologii na Uniwersytecie w Bari, gdzie zajmował się nauczaniem, będąc jednocześnie mentorem i opiekunem studentów medycyny oraz prowadził badania naukowe w swojej dziedzinie akademickiej. 

W tej samej Szkole Medycznej, Prof. Silvestris został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Podyplomowej Szkoły Specjalizacyjnej Onkologii Medycznej i pełnił tą funkcję przez 3 kolejne kadencje, czyli 9 lat, aż do przejścia na emeryturę w listopadzie 2019 roku. Podczas ostatnich 3 lat swojej kadencji pełnił również funkcję Dyrektora Studium Doktoranckiego Uniwersytetu w Bari w zakresie biomolekularnych nauk medycznych i farmakologicznych.

Będąc dyrektorem Klinicznego Oddziału Medycyny i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim, Poliklinice w Bari, Prof. Silvestris zajmował się głównie leczeniem złożonych schorzeń, takich jak zaburzenia autoimmunologiczne, niedobory odporności oraz niektóre nowotwory układu krwiotwórczego, takie jak szpiczak mnogi, amyloidoza, przewlekłe białaczki i chłoniaki. Rozwinął również podstawowe i kliniczne programy badawcze w dziedzinie nowotworów litych, szczególnie takich jak nowotwór jelita grubego, piersi, płuc, nerek, prostaty i jajników. W tym obszarze jego główne zainteresowania naukowe poświęcone były podstawowym i klinicznym badaniom w zakresie immunologii, immunologii nowotworów, molekularnych mechanizmów przerzutowania w nowotworach, immunoterapii nowotworów oraz medycynie molekularnej. W 2015 roku rozwinął na tym samym Uniwersytecie „Centrum Badań Onkogenomicznych” (CROG), które zajmuje się diagnostyką molekularną nowotworów i medycyną precyzyjną w leczeniu nowotworów. 

Ten zespół badawczy wdrożył podejście onkogenomiczne w leczeniu nowotworów, „Program Płynnej Biopsji” do zastosowania w onkologii klinicznej w raku piersi, płuc, prostaty i jelita grubego, jak również do wczesnego wykrywania względnego ryzyka nowotworu, w szczególności w przypadkach narażenia na rakotwórcze warunki środowiskowe. Wyniki badań zespołu kierowanego przez prof. Silvestrisa były prezentowane na licznych włoskich i zagranicznych kongresach i spotkaniach oraz publikowane zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe recenzowane czasopisma naukowe. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 350 artykułów naukowych, a w 2019 roku opublikował podręcznik „ONCOGENOMICS: from basic research to precision medicine” (Academic Press, ISBN 978-0-12-811785-9).

prof. Simone Palini

Kwalifikacje: Ukończył studia biologiczne w 1998 roku na Uniwersytecie w Urbino we Włoszech oraz specjalizację z genetyki molekularnej na Uniwersytecie Bolońskim w 2001 roku. Podczas studiów podyplomowych brał udział w wielu badaniach podstawowych na Uniwersytecie Bolońskim, w szczególności w dziedzinie embriogenezy i nabył duże doświadczenie w biologii gamet. Poświęcenie się tym zagadnieniom przyczyniło się do uzyskania przez niego certyfikatu ESHRE – „Senior Clinical Embryologist”, który otworzył mu możliwość podjęcia badań klinicznych oraz badań z zakresu biologii molekularnej i komórkowej w ośrodkach instytucjonalnych, takich jak „Infermi Hospital” w Rimini, gdzie dr Palini kieruje sekcją związaną z IVF (zapłodnienie in vitro) stosowaną zarówno w przypadkach niepłodności pierwotnej, jak i tej związanej z nowotworami u kobiet.

Treść akordeonu

Jego główne zainteresowania dotyczą biologicznych i genetycznych aspektów rozrodu człowieka w niepłodności związanej z nowotworami, ze szczególnym uwzględnieniem profilu ekspresji genów w gametach, oceny genomicznej i sygnatury genowej pierwotnej niepłodności kobiet, witryfikacji gamet i zarodków.

Dr Palini brał udział jako prelegent w licznych międzynarodowych konferencjach i na kursach magisterskich. W roku 2013 został nagrodzony „Roberts Edward Prize” za badania nad genowymi właściwościami DNA w płynie ludzkich blastoceli, natomiast w roku 2018  nagrodą GFI za dodatkowe badania nad miRNA  w płynie z blastoceli. Wyniki jego badań zostały opublikowane w kilku krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, w których jest autorem ponad 50 artykułów.

Certyfikaty:

Senior Clinical Embryologist of European Society of Human Reproduction and Embryology

Nagroda „Roberts Edward Prize”

dr Erica Silvestris

Konsultant Ginekolog Kliniczny – ukończyła studia wyższe w zakresie biologii molekularnej i komórkowej w 2007 roku z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Bari, a w 2012 roku, również z wyróżnieniem ukończyła wyższe studia medyczne W roku 2016 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie „Ginekologii i Położnictwa” składając pracę opisującą istnienie komórek macierzystych jajnika zarówno u kobiet płodnych, jak i w okresie menopauzy.

Treść akordeonu

Dr Silvestris spędziła okres 2 lat studiów na Uniwersytecie w Lionie, we Francji, podnosząc swoje kwalifikacje w dziedzinie zachowania płodności. Przedmiotem szczególnym zainteresowań dr. Silvestris było zagadnienie oceny roli specyficznych szlaków molekularnych z udziałem homocysteiny w przyczynianiu się do dojrzewania oocytów. Po powrocie do Bari, została doktorantką na Wydziale Nauk Biomedycznych i Onkologii Uniwersytetu w Bari, dołączając do grupy badawczej zajmującej się oceną roli komórek macierzystych jajnika u dorosłych kobiet. Od 2019 roku jest adiunktem w Narodowym Instytucie Raka w Bari, w którym prowadzi codzienne wizyty ambulatoryjne u pacjentek z chorobą nowotworową poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu i zagrożonych niepłodnością. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą patogenezy niepłodności u kobiet. Planuje opracowanie nowatorskiej strategii przezwyciężania niemożności zajścia w ciążę poprzez przyjęcie oocytów pochodzących z komórek macierzystych jajnika. Taka możliwość leczenia młodych niepłodnych kobiet jest przedmiotem intensywnych badań tylko w nielicznych laboratoriach i ośrodkach leczenia niepłodności na świecie, a zaangażowanie dr. Silvestris w ten temat potwierdzają ostatnie badania opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest ona autorką około 30 artykułów naukowych dotyczących głównie tematyki niepłodności u kobiet.

dr Silvia De Stefani

W 2007 roku uzyskała stopień naukowy z wyróżnieniem w dziedzinie Biotechnologii i Medycyny na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech za dysertację dotyczącą dojrzewania oocytów in vitro. W 2012 roku ukończyła studia magisterskie II stopnia w zakresie medycyny reprodukcyjnej na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech, a w 2015 roku dodatkowe studia magisterskie II stopnia w zakresie nauk reprodukcyjnych i technik wspomaganego rozrodu.

Treść akordeonu

W tym samym roku dr De Stefani ukończyła międzynarodowy kurs w ESHRE w Barcelonie, gdzie po zdaniu egzaminów uzyskała certyfikat „Clinical Embryologist”. Następnie dołączyła do oddziału Fizjopatologii Rozrodu w szpitalu Cervesi, Cattolica (RN), a od 2017 roku do dziś kieruje laboratorium IVF w Rimini. Specjalizuje się w procedurach diagnostycznych i technikach wspomaganego rozrodu. Dr De Stefani brała również udział w kilku badaniach klinicznych dotyczących niepłodności u ludzi, w których korzystano z udoskonalanych procedur i metod zapłodnienia u kobiet.

mgr. Katarzyna Idzik

Magister biotechnologii i dyplomowany diagnosta laboratoryjny. Od lat interesuje się genetyką, swoją wiedzę w tym temacie poszerzała uczestnicząc w projekcie naukowym na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) a następnie pracując w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu. 

Treść akordeonu

Zawodowo interesuje się również diagnostyką i leczeniem nowotworów. Tematyką tą zajmowała się w Instituto de Investigaciones Biomedicas “Alberto Sols” w Madrycie w oraz w laboratorium Biologii Molekularnej Instytutu Onkologii. Od 2010 roku rozwija się w ramach diagnostyki i leczenia niepłodności. Posiada tytuł embriologa klinicznego ESHRE (Clinical Embryologist of European Society of Human Reproduction and Embryology) oraz Embriologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

mgr Ksena Świętek

Absolwentka Biotechnologii Medycznej. Aktywnie rozwijająca swoją wiedzę na temat procedur in vitro. Szczególnie interesuje się rolą AMH w diagnostyce niepłodności wśród młodych kobiet.

Administracja

mgr inż. Katarzyna Piątek

Kierownik Działu Recepcji

Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
specjalizacji: ekonomika, finanse i marketing w przedsiębiorstwie.

Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Pracowała w zagranicznych działach handlowych branży chemicznej oraz współpracowała z producentami aparatury medycznej.

Zarząd

Adam Matusiewicz - Prezes Zarządu

Były wicewojewoda śląski i marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, który wsparł nas swoim ogromnym doświadczeniem na etapie tworzenia projektów unijnych.

Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

  • Członek Zarządu, Globiana Sp. z o.o. oraz Dyrektor Operacyjno-Finansowy Cavatina Sp. z o.o.
  • Przez 22 lata związany z Grupą Kapitałową Banku Societe Generale pracując w Polsce, Indiach i centrali we Francji pełniąc obowiązki m.in dyrektora finansowego i operacyjnego w SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., Członka Zarządu ALD Automotive Polska Sp. z o.o., Członka Komitetu Innowacji Grupy SG Equipment Finance, kierował pracami zespołu w Societe Generale Global Solutions Center (Indie) świadczącego usługi wspólne dla Grupy SG Equipment Finance.
Treść akordeonu

Zaangażowany w projekty non-profit pełnił funkcje Członka Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA w latach 2014-2016 oraz był delegatem do International Treasury Committee przy IAFEI (International Association of Finance Executives Institutions) w latach 2014-2019

Umów konsultacje ze specjalistą

zostaw mail lub numer telefonu my oddzwonimy

Strona fertilita.pl wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Centrum Leczenia Niepłodności Fertilita od dnia 18.09.2023r. zmienia lokalizację. Zapraszamy do Rudy Śląskiej Aleja Powstań Śląskich 34 (budynek Centrum Leczenia Endometriozy)